ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและวิจัยในงานประจำปี ของดีเมืองน่าน และงานกาชาดน่าน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมออกร้านนิทรรศการในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน และงานกาชาดน่าน ธารน้ำใจสู่ให้คนน่าน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ริมน้ำน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน    ซึ่งร้านนิทรรศการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทส่วนราชการ   จากการประกวดร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชนในปีนี้

ในโอกาสนี้ นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมชมร้านนิทรรศการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ให้การต้อนรับ ภายในร้านนิทรรศการของจุฬาฯ จัดแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานภายในพื้นที่จังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯรักษ์น่าน ชาวน่านรักษ์โลก” โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ วัสดุใช้แล้ว นำมาประดิษฐ์และตกแต่งร้านนิทรรศการ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ กล้าไม้วงศ์ยางนา ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักไส้เดือน ปุ๋ยไส้เดือน ปุ๋ยมูลแพะ และผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ได้แก่ ไอศกรีมนมแพะ คุกกี้นมแพะ สบู่นมแพะ และโลชั่นนมแพะ นำรายได้ทั้งหมดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนบำรุงสภากาชาดจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและให้ผู้เข้าชมร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น workshop การทำสบู่ การทำพวงกุญแจ DIY การอนุบาลพืชจากต้นพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การสาธิตการเลี้ยงกบ เลี้ยงไส้เดือน และนำบางส่วนของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน มาจัดแสดงด้วย สร้างความประทับใจให้ผู้ชมเป็นอย่างมาก

จังหวัดน่านได้จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่านมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย