ข่าว

จุฬาฯ จัดพื้นที่นั่งในโรงอาหารตามแนวทาง “Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19” ภายในมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ จัดพื้นที่นั่งในโรงอาหารตามแนวทาง “Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19” ภายในมหาวิทยาลัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการตามแนวทาง Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการกำหนดระยะห่างของการนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร โดยการทำสัญลักษณ์บนโต๊ะรับประทานอาหาร เริ่มจากโรงอาหารส่วนกลางทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย

  1. โรงอาหารรวมสำนักงานมหาวิทยาลัย
  2. โรงอาหารรวมอาคารจุฬาพัฒน์ 14
  3. โรงอาหารรวมอาคารมหิตลาธิเบศร
  4. โรงอาหารรวมอาคารจุลจักรพงษ์
  5. โรงอาหารรวมที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร
  6. โรงอาหารรวมอาคารจอดรถ 3
  7. โรงอาหารรวมอาคารพินิตประชานาถ (ขณะนี้ปิดให้บริการ)

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อจัดระเบียบการยืนในลิฟท์ โดยเริ่มจัดทำที่อาคารจามจุรี 4 และอาคารจามจุรี 5 ด้วย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X