ข่าว

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่คณะนิเทศศาสตร์

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 และเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ของจุฬาฯ นั้น

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องประชุม บริเวณลิฟท์ ทางเดิน และห้องน้ำของอาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X