ARCHIVE

COVID-19
“วัคซีนไทย” ทดสอบในคน ล้ำหน้าอันดับต้นของโลก

“วัคซีนไทย” ทดสอบในคน ล้ำหน้าอันดับต้นของโลก

วัคซีนโควิด-19 ในไทย เริ่มเข็มแรกต้นปี 2564

วัคซีนโควิด-19 ในไทย เริ่มเข็มแรกต้นปี 2564

โควิด-19 “ฝังลึกเซลล์ ตรวจยากอย่าชะล่าใจ”

โควิด-19 “ฝังลึกเซลล์ ตรวจยากอย่าชะล่าใจ”

เปิดวิจัย “คนจนเมือง” จับชีพจรในนาทีวิกฤต เมื่อโควิดยังระบาด

เปิดวิจัย “คนจนเมือง” จับชีพจรในนาทีวิกฤต เมื่อโควิดยังระบาด

ไวรัสเขย่าโลก..!! วัคซีนยุค New Normal

ไวรัสเขย่าโลก..!! วัคซีนยุค New Normal

“ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย” นวัตกรรมหมอจุฬาฯ

“ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย” นวัตกรรมหมอจุฬาฯ

ลดการระบาด “โควิด-19”

ลดการระบาด “โควิด-19”

“ระยะห่างทางสังคม” หยุดวงจรระบาดไวรัสร้าย

“ระยะห่างทางสังคม” หยุดวงจรระบาดไวรัสร้าย

ผู้เชี่ยวชาญจุฬาฯ ออกโรงเตือนช่วงโควิด “อย่าปล่อย สว. อยู่ลำพัง”

ผู้เชี่ยวชาญจุฬาฯ ออกโรงเตือนช่วงโควิด “อย่าปล่อย สว. อยู่ลำพัง”

มอบถุงปันน้ำใจให้ชุมชนจุฬานิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19

มอบถุงปันน้ำใจให้ชุมชนจุฬานิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19

4 บทบาทของการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

4 บทบาทของการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ สำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ สำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

How to ฟื้นฟูปอดสู้ COVID-19 ด้วยคลิปวีดีโอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

How to ฟื้นฟูปอดสู้ COVID-19 ด้วยคลิปวีดีโอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ส่องนวัตกรรมคณะเภสัชฯ จุฬาฯ  “Shield+: Protecting Spray” สเปรย์หน้ากากผ้ากรองฝุ่น ป้องกันไวรัส COVID-19

ส่องนวัตกรรมคณะเภสัชฯ จุฬาฯ “Shield+: Protecting Spray” สเปรย์หน้ากากผ้ากรองฝุ่น ป้องกันไวรัส COVID-19

คิดใหม่ ทำใหม่ กับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง COVID-19

คิดใหม่ ทำใหม่ กับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง COVID-19

รวมข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

รวมข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ต้านภัย COVID-19 ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือมอบให้โรงพยาบาลและประชาชน จ.น่าน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ต้านภัย COVID-19 ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือมอบให้โรงพยาบาลและประชาชน จ.น่าน

“Chula Care App”  อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ตอบรับสถานการณ์ COVID-19

“Chula Care App” อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ตอบรับสถานการณ์ COVID-19

รู้ทัน ป้องกัน รับมือ COVID-19 ความรู้หลากหลายจากสถานีวิทยุจุฬาฯ

รู้ทัน ป้องกัน รับมือ COVID-19 ความรู้หลากหลายจากสถานีวิทยุจุฬาฯ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X