ข่าวสารจุฬาฯ

ธารน้ำใจสาธิตจุฬาฯ เพื่อชุด Telepresence สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต COVID-19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โดย ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร นายกสมาคมฯ นำทีมกรรมการ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000,000 บาท ผ่านนายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เพื่อนำไปใช้จัดหาชุด Telepresence ให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต COVID-19 โดยมี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายศักดิ์ชัย ยอดวานิช ร่วมเป็นสักขีพยาน

ชุด Telepresence คือนวัตกรรมระบบสื่อสารทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัท HG Robotics หรือ Obodroid บริษัทสตาร์ทอัพของนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่ได้รับการบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา และดูแลโดย CU Innovation Hub โดยผ่านการทดสอบและพัฒนาจากความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้จริงจากโรงพยาบาลมากกว่า 10 แห่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถสอดส่องดูแลผู้ป่วยได้ทันที โดยผู้ป่วยไม่ต้องกดรับสาย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และยังช่วยลดอัตราการใช้ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ลงได้อีกด้วย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย