ข่าวสารจุฬาฯ

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 สัมภาษณ์เรื่องหุ่นยนต์คณะวิศวฯช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะ COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ห้อง MI ชั้น 2 อาคาร 100 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายการ “จับประเด็นข่าวร้อน” สัมภาษณ์ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และ อ.ดร.  สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ “ปิ่นโต”         (Pinto) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยทีม CU-RoboCovid พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ขนส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยและช่วยในการสื่อสารระยะไกล ลดความเสี่ยงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานการณ์การระบาดของโรคนี้  ปัจจุบันได้นำหุ่นยนต์ดังกล่าวไปใช้จริงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลต่างๆ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย