ข่าวสารจุฬาฯ

เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “บทเรียนจากแนวคิดและประสบการณ์ในการฟื้นฟูหลังวิกฤตที่ผ่านมา”

สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “บทเรียนจากแนวคิดและประสบการณ์ในการฟื้นฟูหลังวิกฤตที่ผ่านมา” ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. โดยมี ดร.นฤมล อรุโณทัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ เกริ่นนำการเสวนา จากนั้นเป็นการเสวนาและอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม” โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา   พงศาพิชญ์  คุณอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์  คุณปรีดา คงแป้น คุณสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

ติดตามการประชุมผ่านทาง Facebook Live : CHULA .CUSRI

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย