ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมสัมมนา “Top CEO’s Vision for Business Crisis”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิต COVID-19” ในหัวข้อ “Top CEO’s Vision for Business Crisis” โดยคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา  18.00-19.15 น. งานเสวนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “CBS Dean’s Distinguished Lecture Series: The Master Class” ซึ่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจเพื่อพิชิตวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิทยากรนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ

ดำเนินรายการโดย
ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
ประธานหลักสูตร ปริญญาโท การตลาดและแบรนด์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3fXPHsH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
cbsacademy@cbs.chula.ac.th
https://www.facebook.com/spacebycbs/

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย