ข่าว

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.สระบุรี จัดพิธีทำบุญประจำปี 2563

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.สระบุรี จัดพิธีทำบุญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.สระบุรี จัดพิธีทำบุญประจำปี และถวายสังฑทาน เพื่อส่งเสริมประเพณี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป สานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ณ ห้องประชุม ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ อาคารสระบุรี 4 โดยมี นายอุลเวงค์ มติมาลังกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่สระบุรี รวมทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และบุคลากรจากศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้

 

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X