ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมโครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง “ส่องเทรนด์ตลาดผู้บริโภคเพื่อก้าวต่อสู่อนาคต”

ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง (The Lighthouse Class) หัวข้อ “The Future Trends in Consumer Marketing for Moving On: ส่องเทรนด์ตลาดผู้บริโภคเพื่อก้าวต่อสู่อนาคต” โดยมีคุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ (Business Model) เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/oKEYLHt435uCqZiR8

ติดต่อสอบถามได้ที่คุณอวิรุทธ์ ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ โทร. 09-2250-0233

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย