ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังการบรรยายในงาน CU-MEDi Open House 2020

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายผ่าน Facebook Live ในงาน CU-MEDi Open House 2020  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. เพื่อแนะแนวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi (Doctor of Medicine – International Program) หลักสูตรใหม่ล่าสุดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่จะสานฝันให้กับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาให้สามารถศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์วิชาชีพได้

อาจารย์ผู้บรรยายให้ความรู้ได้แก่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทางแฟนเพจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2256-4454 ต่อ 127, 133  E – mail : cu-medi@chula.md หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างของโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย