ข่าว

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 24 เรื่อง “ระเบิดเบรุต จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 24 เรื่อง “ระเบิดเบรุต จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

สำนักบริหารวิจัย ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 24 เรื่อง “ระเบิดเบรุต จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ทางเพจ Facebook Live สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ และ Chulalongkorn University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเชิงนโยบายในการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับประเทศ จัดเวทีจุฬาฯ เสวนาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์การระเบิดอย่างรุนแรงของคลังเก็บสารเคมีของท่าเรือเมืองเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งปรากฏเป็นข่าวใหญ่ตามสื่อต่างๆ สร้างความเสียหายในรัศมีหลายกิโลเมตรโดยรอบจุดเกิดเหตุ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 คน ผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 4,000 คน เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และความตื่นตัวแก่สังคมเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีอันตราย เพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

 • ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  และผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ
 • คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
  ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  และประธานกลุ่ม Responsible Care® ประเทศไทย
 • ดร.ไพฑูรย์ งามมุข
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตดอนเมือง
  อดีตหัวหน้าฝ่ายจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 • รศ.สุชาตา ชินะจิตร
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ

  ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X