ข่าว

แสดงความยินดีครบรอบ 24 ปีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แสดงความยินดีครบรอบ 24 ปีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โดย คุณสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจจุฬาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์สื่อสารองค์กร และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่คุณกรรณิการ์ วิริยะกุล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และมอบของที่ระลึกแก่คุณสุรีรัตน์ สวัสดี หัวหน้าข่าวการศึกษา และคุณภัทรพร สมบูรณ์สินชัย บรรณาธิการข่าวสังคม หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ในโอกาสครบรอบ 24 ปีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X