ข่าวสารจุฬาฯ

CURoboCovid หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ช่วยบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้ การนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้นำ CURoboCovid หุ่นยนต์ปิ่นโตและระบบสื่อสารกระจกไปให้ความช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อทำหน้าที่ส่งยาและเวชภัณฑ์จำเป็นให้ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักตัวสังเกตอาการ ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม ที่ลานปฏิบัติธรรมวัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีส่วนช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

กลไกการทำงานของน้องปิ่นโตมีการใช้อุปกรณ์บังคับให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นเรียบไปตามเตียงตัวผู้ป่วย โดยมีชั้นสำหรับวางยาและเวชภัณฑ์ ด้านบนมีแท็บเล็ตเพื่อสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ถูกกักตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ช่วยลดการสัมผัส และสามารถเห็นหน้าของผู้ป่วยผ่านแท็บเล็ตของน้องกระจก

หุ่นยนต์ปิ่นโตเป็นนวัตกรรมที่ทำหน้าที่ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์แก่คนไข้ โดยใช้ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์บนรถเข็นควบคุมทางไกล ช่วยในการสื่อสารระยะไกล ด้วยหน้าจอที่ติดอยู่บริเวณรถเข็นควบคุมทางไกล ทำให้แพทย์และพยาบาล สามารถดูแลคนไข้ได้ตลอด ส่วนระบบสื่อสารทางไกล “กระจก” เป็นผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงบุคคลในการสื่อสารกับแพทย์และพยาบาล สามารถติดต่อสื่อสารและสังเกตอาการของผู้ป่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อ ลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์ ในการเข้าไปให้บริการคนไข้ ที่สำคัญยังช่วยลดความกังวลของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย “ปิ่นโต”และ”กระจก”สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ ติดตั้งได้เอง ไม่ต้องติดตั้งระบบใดๆ เพิ่มเติม เคลื่อนย้ายง่ายและใช้งานได้ง่ายทันที ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโต 200 ตัว และระบบสื่อสารทางไกล “กระจก” กว่า 1,000 ตัวให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 140 แห่ง

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย