ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ขอเชิญผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการในจุฬาฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 – 19.00 น. จัดอบรมผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2564

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด และผ่านการทดสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตร

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=118

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย