ข่าว

ตู้ Refun นวัตกรรมสุดล้ำ เปลี่ยนขวดน้ำเหลือใช้ให้เป็นเงิน

ตู้ Refun นวัตกรรมสุดล้ำ เปลี่ยนขวดน้ำเหลือใช้ให้เป็นเงิน

จุฬาฯเปิดตัวนวัตกรรม “ตู้ Refun” หรือตู้รีไซเคิลที่มีลักษณะเหมือนตู้ ATM ที่สามารถรับซื้อขยะรีไซเคิลได้อัตโนมัติ จากแนวคิดของ อนน เชาวกุล นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน Startup ที่มีจุดเด่นในการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยจัดการขยะรีไซเคิล ทำให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้น

ตู้ Refun นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนทำให้เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน รวมทั้งยังได้คูปองแทนเงินสดอีกด้วย เพียงนำขยะรีไซเคิล (ในระยะแรกเป็นขวดพลาสติกเท่านั้น) หยอดลงไปในตู้ เครื่องก็จะคำนวณมูลค่าพร้อมพิมพ์คูปองออกมาซึ่งสามารถใช้แทนเงินสดหรือใช้ได้ตามเงื่อนไขตามที่แต่ละองค์กรต้องการ ล่าสุดได้มีการนำตู้ Refun มาตั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอนาคตจะสามารถนำไปแลกซื้อสินค้าที่ร้านสหกรณ์จุฬาฯได้ นอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ปัจจุบันได้มีการนำตู้ Refun ไปตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X