ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังการบรรยายออนไลน์ “Marriage on the Road to Equality”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเรื่องกฎหมายและนโยบาย “การสมรสเพศเดียวกัน” (Same-sex marriage) ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Taiwan Lecture on Chinese Studies ในหัวข้อ “Marriage on the Road to Equality: A Taiwan Story” โดย Prof.Chao-ju CHEN จาก National Taiwan University College of Law ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย 

            ผู้สนใจเข้าฟังฟรีทาง MS Team ไม่ต้องลงทะเบียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 

https://bit.ly/2YaabGH

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย