ข่าวสารจุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ บริการ“ส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19” อีกครั้ง

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  ให้บริการยืมคืนหนังสือ “ส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19” เฉพาะนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564  จัดส่งหนังสือรอบแรกในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

1.ยืมได้เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่มี LOCATION เป็น Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center และ STATUS เป็น CHECK SHELVES

2.สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 5 เล่ม ต่อ 1 คน

3.ยืมหนังสือได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 หากต้องการคืนก่อนกำหนดสามารถส่งคืนได้ที่ Book Drop ของหอสมุดกลาง หรือส่งคืนทางไปรษณีย์

4.หนังสือที่ได้รับการตอบรับ จะจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน

5.สำหรับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยที่พักอาศัยในหอพักจุฬาฯ และ I-House สำนักงานฯ จะติดต่อให้มารับ   ตัวเล่มที่หอสมุดกลาง

6.บริการนี้จะติดต่อกับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยจุฬาฯ ผ่านช่องทางอีเมลเป็นหลัก โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง โดยข้อมูลการติดต่อ สำนักงานวิทยทรัพยากรจะใช้เพื่อการให้บริการและจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  โทร.0-2218-2929

 website : www.car.chula.ac.th    

E-mailchulalibrary@car.chula.ac.th 

Line@ : culibrary 

Facebook : chulalibrary

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย