ข่าวสารจุฬาฯ

Big Cleaning Day บุคลากรจุฬาฯ ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน มั่นใจความปลอดภัย

บุคลากรจุฬาฯ ร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดที่ทำงานและอาคารสถานที่ทั้งในคณะและหน่วยงานต่างๆ เตรียมพร้อมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อให้จุฬาฯ ของเราสะอาด ปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ติดตามรับชมภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1GDiPyRLfnEEskV9O5TYkhR4vu4GKPY3E?usp=sharing

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย