ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชมนิทรรศการการแสดงโขน และโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะ 18 Monkeys Dance Theatre ห้องสมุดนิลเซนเฮส์ ลิโด้คอนเน็คท์ และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการการแสดงและนำเสนอโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา (Khon : The Human Body : Embodiment & Knowledge Management) เพื่อให้ผู้ชมและศิลปินได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ในการทำความรู้จักโขนจากหลากมิติ ทั้งด้านสัดส่วนของสรีระ การใช้ร่างกาย การตีความบทวรรณกรรม การใช้เสียงและแนวทางการเชื่อมโยงความร่วมสมัยกับศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากของสังคม โดยมีกำหนดการ ดังนี้

– วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 รอบบัตรเชิญ ณ ลิโด้คอนเน็คท์

– วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. 17.30 น. 19.00 น. ณ ลิโด้คอนเน็คท์

– วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ ลิโด้คอนเน็คท์ รอบนิสิต นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจเข้าชมฟรี

– วันเสาร์ที่ 27  มีนาคม 2564  เวลา 1400 – 18.00 น.  ห้องสมุดนิลเซนเฮส์ จะมีการบรรยาย สาธิต และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดโขน และศิลปะหลากหลายแขนงที่อยู่ในการแสดงโขนช่วยในการสร้างสรรค์งานร่วมสมัยอย่างไร ความเชื่อมโยงที่สมดุลระหว่างประวัติศาสตร์ โขนสู่การอนุรักษ์และเผยแพร่ในรูปแบบที่ร่วมสมัยเป็นเช่นไร โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา  เจนเซน ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลและที่ปรึกษาโครงการวิจัย เป็นผู้นำการบรรยาย

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือจองบัตรได้ที่  Email: 18monkeysdancetheatre@gmail.com
หรือที่ Facebook: 18monkeysdancetheatre  

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย