ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ เรียนรู้เรื่องการเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า Money Monsters ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Training ประกอบด้วยเนื้อหาด้านการวางแผนการเงินในอนาคต แผนรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และการตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 16.30 – 19.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

นิสิตจุฬาฯ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3sRncmm
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0-2218-3914
อีเมล gened@chula.ac.th

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย