ข่าวสารจุฬาฯ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 แม่นยำ ทราบผลไว ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แก่ชาวจุฬาฯและประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีการ PCR โดยเก็บตัวอย่างตรวจจากโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) ด้วยเครื่องมือที่ใช้ตรวจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (CE-IVD) สามารถทราบผลภายใน 24 – 48 ชั่วโมง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

เป็นการวินิจฉัยผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยใช้น้ำยาที่มีค่าความไวของชุดน้ำยา และค่าความจำเพาะชุดน้ำยา 100 % ผ่านการตรวจยีนของไวรัสก่อโรคโควิด – 19 ถึง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ E gene , RdRP gene และ N gene จึงเชื่อมั่นได้ว่าผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำสูง ผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เป็นผู้มีความชำนาญในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูก การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงรถตรวจความดันลบ (Negative Pressure) โดยมีระบบนัดหมายเพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการ สามารถรับผู้ป่วยได้มากกว่า 200 เคสต่อวัน และทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้มากกว่า 1,000 รายต่อวัน

การให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ในราคายอมเยา ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 2,500 บาท โดยให้บริการในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถจองคิวการเข้ารับบริการโดยคลิกลิ้งค์ ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYN62SqvCTC5JH2enGARgg1ax6X2zz3L2pqCS3et-8C_2ATw/viewform

หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 09-6128-2843, 09-501-4505

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย