ข่าวสารจุฬาฯ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 แม่นยำ ทราบผลไว ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แก่ชาวจุฬาฯและประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีการ PCR โดยเก็บตัวอย่างตรวจจากโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) ด้วยเครื่องมือที่ใช้ตรวจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (CE-IVD) สามารถทราบผลภายใน 24 – 48 ชั่วโมง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

เป็นการวินิจฉัยผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยใช้น้ำยาที่มีค่าความไวของชุดน้ำยา และค่าความจำเพาะชุดน้ำยา 100 % ผ่านการตรวจยีนของไวรัสก่อโรคโควิด – 19 ถึง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ E gene , RdRP gene และ N gene จึงเชื่อมั่นได้ว่าผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำสูง ผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เป็นผู้มีความชำนาญในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูก การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงรถตรวจความดันลบ (Negative Pressure) โดยมีระบบนัดหมายเพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการ สามารถรับผู้ป่วยได้มากกว่า 200 เคสต่อวัน และทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้มากกว่า 1,000 รายต่อวัน

การให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ในราคายอมเยา ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 2,500 บาท

ผู้สนใจสามารถจองคิวการเข้ารับบริการโดยสแกน QR code ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9gVtfbQyT3OAQ9K11KMlebtqFKxbbM9eiwhuwOF3SjUj0nA/viewform
หรือเข้ารับบริการได้ที่งานเทคนิคการแพทย์ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เปิดบริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-1102, 09-1578-8548

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย