ข่าวสารจุฬาฯ

เรียนรู้ไม่สิ้นสุดกับ “CUVIP Online Learning” เดือนกรกฎาคม คอร์สเรียนออนไลน์หลากหลายวิชาน่าสนใจ

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ  นิสิตเก่า บุคลากร และผู้สนใจเรียนรู้วิชาต่างๆ ที่น่าสนใจใน CUVIP Online Learning เดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ เรียนออนไลน์ เวลา 16.30 –  18.30 น.

ไทกับข่า: ตำนานการเกิดมนุษย์และอัตลักษณ์ทางสังคมในลุ่มน้ำโขง

โดย ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

Intro to Criminology อาชญาวิทยาเขาเรียนอะไรกัน

โดย  คุณชัยสิริ  สุธาประดิษฐ์ 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร  วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

วางแผนการเงินอย่างไร เมื่อก้าวสู่โลกการทำงาน

โดย คุณธเนศ ฟังมงคล
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยบอร์ดเกม

โดย  คุณกนิษฐา ไทยกล้า
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

วิกฤติสุขภาพระดับโลกบนจานอาหาร 

โดย คุณโชคดี สมิทธิ์กิตติผล
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

The Power of Self-coaching : สร้างสุขสำเร็จได้ด้วยพลังแห่งการโค้ชตัวเอง                                       

โดย คุณฐิติรัตน์ ไชยมี 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

Artificial Intelligence II  ปัญญาประดิษฐ์ 2

โดย อ.โชติรส สุรพลชัย
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

มือใหม่เข้าใจหุ้น 

โดย คุณธนพร เจียรนัยกุลวานิช
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

Risk is All Around : บริหารจัดการชีวิตและองค์กรในยุคที่ความเสี่ยงอยู่รายล้อม

โดย ดร.อวิรุทธิ์ ฉัตรมาลาทอง
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

Employment Market Store ธุรกิจร้านหนังสืออิสระ

โดย คุณวิทยากร โสวัตร
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

Storytelling เล่าอย่างไรให้จำไม่ลืม

โดย คุณมุนินทร์ คชรัตน์
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

Blockchain and Digital Assets for Dinosaurs เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

โดย คุณวรพล รัตนพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ผู้สนใจศึกษาวิธีการสมัครได้ที่ http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/News-Detail.php?id=26
นิสิตจุฬาฯ นิสิตเก่า และบุคลากร  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php
บุคคลทั่วไป  สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Member.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3920

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย