ข่าวสารจุฬาฯ

เภสัชฯ จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “ฟังให้ชัดกับการใช้ฟ้าทะลายโจรในสภาวะวิกฤต : คุณภาพ ราคาและความปลอดภัย”

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงถึงขั้นวิกฤต ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน และบุคลากรสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ ปัจจุบันได้มีการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมารับประทานเพื่อใช้รักษาโควิด-19 จนถึงขั้นขาดตลาด แต่ข้อมูลเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของฟ้าทะลายโจรยังไม่ชัดเจน และการใช้ฟ้าทะลายโจรในปริมาณมากเกินไปยังส่งผลต่อตับได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขาดโอกาสได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งเป็นยาพื้นฐานหลักได้

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จะจัดเสวนาเรื่อง “ฟังให้ชัดกับการใช้ฟ้าทะลายโจร ในสภาวะวิกฤต : คุณภาพ ราคาและความปลอดภัย” ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. โดยคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ และสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อนำเสนอข้อมูลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

  • ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
  • รศ.ภก.ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
  • รศ.ภญ.ดร.สุนทรี ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
  • รศ.ภญ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คุณสารี อ่องสมหวัง สภาองค์กรของผู้บริโภค

ผู้สนใจรับชมการเสวนาผ่าน Facebook live : https://www.facebook.com/Pharmacy.CU/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : CE@pharm.chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย