ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนา “แนะ บน แนว สาธิตจุฬาฯ” EP.4 “ความรู้และปริญญาบัตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้​แบบดิจิทัล” โดยอธิการบดีจุฬาฯ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “แนะ บน แนว สาธิตจุฬาฯ” EP.4 “ความรู้และปริญญาบัตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้​แบบดิจิทัล” โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อ.ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว หัวหน้าศูนย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม รับชมการสัมมนาผ่าน Facebook Live : CUD PTA Knowledge Channel ที่ https://www.facebook.com/Satitchulapta ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 18.30 น.

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย