ข่าวสารจุฬาฯ

บริการ “ทดสอบฟ้าทะลายโจร ” จริงหรือปลอม? รู้ผลรวดเร็ว

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บริการตรวจสอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยเครื่อง DARTTOF MS (Direct Analysis in RealTime, TimeofFlight Mass Spectrometer) สามารถทดสอบได้ทั้งใบและแคปซูลฟ้าทะลายโจร รวมถึงแคปซูลสมุนไพรอื่นๆ ว่าเป็นของจริงหรือไม่ รู้ผลภายในเวลา 1 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ scicudartms@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย