ข่าวสารจุฬาฯ

บริการ “ทดสอบฟ้าทะลายโจร ” จริงหรือปลอม? รู้ผลรวดเร็ว

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บริการตรวจสอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยเครื่อง DARTTOF MS (Direct Analysis in RealTime, TimeofFlight Mass Spectrometer) สามารถทดสอบได้ทั้งใบและแคปซูลฟ้าทะลายโจร รวมถึงแคปซูลสมุนไพรอื่นๆ ว่าเป็นของจริงหรือไม่ รู้ผลภายในเวลา 1 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ scicudartms@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย