ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายออนไลน์ “เภสัชกรกับการให้คำแนะนำเรื่องเครื่องสำอาง”

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ให้เภสัชกรดูแลคุณเรื่องเครื่องสำอาง”  ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมี ผศ.ภญ.ดร.วิภาพร พนาพิศาล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://pharmce.weebly.com หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th


อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย