ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมเรียนรู้หลักสูตร CUVIP เดือนตุลาคม 2564

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP)  ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อจุดประกายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร  CUVIP ประจำเดือนตุลาคม 2564 มีดังนี้

 • รู้จักฉัน รู้จักเธอ ด้วย DISC เทคนิคที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน
  โดย คุณอิทธิภัทร วัฒนเธียร ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564
 • Inspire Yourself : สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง โดย น.สพ.ปรีดา ตันติเวสส
  ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
 • Creating Inner Joy Moments with Aะ-Jai Coach in You โดย คุณจารุวรรณ ลิ่วศรีสกุล
  ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
 • ปรับตัว ปรับใจ ให้ผ่านพ้นวิกฤต ด้วยจิตวิทยา โดย ดร.เกรียงไกร พึ่งเชื้อ
  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
 • Convincing จิตวิทยาโน้มน้าวใจภายใน 10 วินาที โดย คุณเพลินพิศ วาราชนนท์
  ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
 • Email Writing เขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างไร ให้เป๊ะปัง โดย อ.บุญญากร เสียงเสนาะ
  ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
 • MC & Announcer ก้าวตามฝันสู่เส้นทางพิธีกร โดย คุณอารียา เฟื่องประดิษฐ์กุล
  ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
 • เคล็ดลับจำเก่ง จำแม่น โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล
  ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
 • Smart Creator Inshot ตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วยมือถือเครื่องเดียว โดย อ.กมเลศ ฤทธิ์เดชา
  ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร  วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
 • Easy drawning เปลี่ยนคุณเป็นการ์ตูน โดย คุณสิรินาฏ สารธี
  ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
 • ชีวิตนักเรียนไทย: การเรียนและการทำงานในต่างประเทศ โดย คุณวิภาวดี  พันธ์ุยางน้อย
  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
 • Your 1st step to entrepreneur with consualtative sales job ปั้นเจ้าของกิจการด้วยงานขาย
  โดย คุณจิดาภา เซเลสคร้า
  ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
  เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

ศึกษาวิธีสมัครเข้าอบรมได้ที่  
http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/News-Detail.php?id=26

นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php

บุคคลทั่วไป  สามารถสมัครได้ที่
http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Member.php

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย