ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม “กว่าจะได้เป็น Paris 2024: วิเคราะห์วาทกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีส”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนตุลาคม เรื่อง “กว่าจะได้เป็น Paris 2024: วิเคราะห์วาทกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีส” โดย อ.ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ วิเคราะห์วาทกรรมการนำเสนอวิสัยทัศน์และข้อเสนอของกรุงปารีส ในเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูร้อนปี 2024 ด้วยแนวคิดใหม่ในการปรับภูมิทัศน์เพื่อจัดมหกรรมกีฬาใจกลางเมืองหลวง แสดงให้เห็นบทบาทสำคัญยิ่งของกีฬาเพื่อพัฒนาเมือง สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ

 การบรรยายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.ทาง Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ที่ https://forms.gle/prxHHAzZ5vAxMia17

หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย