ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมแพลตฟอร์มการจัดสอบและการเรียนออนไลน์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ (CU Iearning Innovation Center) ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์การใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับการจัดสอบและการเรียนการสอนออนไลน์  ประจำเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้

วันอังคารที่ 12, 26 ตุลาคม  9, 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น.
อบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบ Examplus สำหรับการจัดสอบ”
โดย วิทยากรจากบริษัท Deverhood​

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม และจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.00-16.00 น.
อบรมหัวข้อ “Educational Online Learning Tools (Quizizz & Padlet + Canva)”  
โดย คุณพรรณิสรา จั่นแย้ม นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ

คณาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://bit.ly/LIC_Training-1 
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย