ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนา “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดย THA ACADEMY ขอเชิญร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ”ผ่านระบบ Zoom ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิดโอเมก้า ที่พบมากในปลาทะเล สัตว์ทะเล ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด สุขภาพของสมองและดวงตา ช่วยลดภาวะอักเสบ ลดหอบหืด รวมถึงมีงานวิจัยใหม่ในเรื่องการมีส่วนช่วยชะลอวัย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นวิทยากร


ผู้สนใจสามารถรับชมการสัมมนาผ่านทาง https://chula.zoom.us/j/97743267053
หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtube.com/playlist?list=PLg4i91-nTRr9yQm0PXZ_jB1mST46DvX1j
Facebook Live ผ่านเพจ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ https://www.facebook.com/HSC.CU
หรือที่ Dr.Winai Dahlan https://www.facebook.com/drwinaidahlan


อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย