ข่าวสารจุฬาฯ

สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตร Logistics: Strategy & Management รุ่นที่ 65

สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Logistics: Strategy & Management รุ่นที่ 65  ระหว่างวันที่ 8 – 26 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics

  • วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ) ที่ 8-9, 11-12, 15-16, 18-19, 22-23 และ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00-19.30 น.
  • วันเสาร์ที่ 13 และ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้เข้าอบรมครบตามเวลาที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการสำเร็จหลักสูตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/Mwxj9ZLxr7Cgi4ZeA

ติดตามรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://www.cuti.chula.ac.th/courses/2527/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CUTransInst

หรือ  Email :  CUTI@chula.ac.th หรือ pichanun.t@chula.ac.th


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย