ข่าวสารจุฬาฯ

การประกวดและการแข่งขัน เนื่องใน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี 2564

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของโลก ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทางวิชาการเนื่องใน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี 2564″ ประกอบด้วย  การประกวดอ่านร้อยแก้ว  การประกวดอ่านทำนองเสนาะ  การประกวดเรียงความ และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการประกวดเเละการเเข่งขันได้ที่
https://drive.google.com/file/d/121xNoSoL-YnfQxGle1M9daZJw4P6FXpC/view?usp=drivesdk   

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-5532-4540

E-mail: princeparamaday@gmail.com

Facebook: งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย