ข่าวสารจุฬาฯ

ศศินทร์จัดสัมมนา “เรื่องต้องรู้ก่อนควบรวมกิจการในช่วงโควิด-19”

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ  จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Maximizing Merger Acquisition Opportunities During the Age of Covid and Beyond”  ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00-19.00 น. ทาง Zoom เผยแพร่เรื่องต้องรู้ก่อนควบรวมกิจการในช่วงโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง การสัมมนานี้จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจตัดสินใจในการทำกิจการของตนเองได้อย่างถูกต้อง  โดยมี MR. Mike Doyle ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการควบรวมกิจการ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์และตลาด M&A ของไทย ตลอดจนกฎหมายสำคัญที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรรู้ก่อนตัดสินใจควบรวมกิจการ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่  https://bit.ly/3jbX0jl


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย