ข่าวสารจุฬาฯ

THA Academy ศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ “Smart Farming โอกาสของประเทศไทย”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy  EP.21 หัวข้อเรื่อง Smart Farming โอกาสของประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานเชียงใหม่) เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Smart Farming อย่างครบวงจร ในด้านระบบควบคุมการปลูกพืชอัจริยะ วัดและแสดงผลสภาวะแวดล้อมการปลูกผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจรับชมการสัมมนาผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

สามารถรับชมสาระความรู้ตอนอื่นๆ ได้ที่ YouTube HSC CHANNEL และสามารถรับชม Ep.20 หัวข้อเรื่อง “โอเมก้า 3 จากความเป็นมาสู่คุณค่าต่อสุขภาพ” ย้อนหลังได้ทาง https://youtu.be/Ydahin-BP-E

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HSC.CU

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย