ข่าวสารจุฬาฯ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอาสาสมัครตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุกในชุมชน

เนื่องในวันครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ปาลณี อัมรานนท์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ออกให้บริการชุมชนภายใต้โครงการอาสาสมัครตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุกในชุมชน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน จ.สมุทรปราการ ออกตรวจเชิงรุกแก่ประชาชน ณ วัดบางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก ออกตรวจเชิงรุกแก่ชาวชุมชนพิบูลย์ทรัพย์ 1 ชุมชนอมรทรัพย์ ชุมชนดำรงสันติธรรม และชุมชนคอยรุดดีน เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย