ข่าวสารจุฬาฯ

ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อบรมโปรแกรมแอนิเมชั่น “Digital Visual Storytelling for Successful Education”

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ สมัครเข้าร่วมการอบรมและสาธิตโปรแกรมแอนิเมชั่น “Digital Visual Storytelling for Successful Education จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท  Toonboom ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

แนะนำและสาธิตการใช้โปรแกรมสำหรับการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น และการร้อยเรียงเรื่องราวสำหรับ Digital Visual Storytelling โดย Harry Ravelomanantsoa และ Sylvain Grisollet ศิลปินผู้เชี่ยวชาญภายใต้ความร่วมมือกับ Toonboom หน่วยงานภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างผลงานแอนิเมชั่น รวมทั้งการสาธิตการใช้โปรแกรม Harmony ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูลภาพและบท ทั้ง 2 และ 3 มิติ โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีการแปลเป็นภาษาไทยบางช่วงของการอบรม

นิสิตจุฬาฯ ที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://tinyurl.com/mrx8454p

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิรัชกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ https://www.facebook.com/OIAFAAChula/


อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย