ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการ “ความงามของโอกาส” ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ

 เพราะ “โอกาส” คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำ การพ้นโทษและได้อิสรภาพกลับคืนสู่สังคมเป็นวันที่พวกเขารอคอยเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เปี่ยมด้วยความหวังและพลังใจ
       เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติ ว้าด้วยการปฏิบัติตนต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง หรือ “ข้อกำหนดกรุงเทพ”  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ “ความงามของโอกาส”  ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ  บอกเล่ามุมมองของศิลปินและนักออกแบบเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ ซึ่งได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และกลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง  โดยสถาบันฯ ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าชมนิทรรศการเมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา
นิทรรศการ “ความงามของโอกาส” รวบรวมผลงานศิลปะและงานออกแบบของศิลปิน 7 ท่าน ประกอบด้วย นพพล ชูกลิ่น จาริณี เมธีกุล อนุชิต คำน้อย นรรัตน์ ถวิลอนันต์ สมศักดิ์ เนตรทอง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้ต้องขังในโครงการช่างสิบหมู่ เรือนจำพิเศษธนบุรี ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและแนวคิดของผู้ที่ต้องโทษในเรือนจำนำเสนอสู่สาธารณชน  นิทรรศการเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ  

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย