ข่าวสารจุฬาฯ

ขยายเวลาร่วมบริจาคโครงการ “5 สายธารแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถึง 31 มกราคม 2565

ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ ร่วมบริจาคเงินตามมูลนิธิต่าง ๆ จำนวน 5 แห่ง ในโครงการ “5 สายธารแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยขยายเวลาบริจาคจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 พิเศษสุด หากบริจาคทุกๆ 1,500 บาท จะได้รับ “เข็มกลัดพระเกี้ยว” เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับท่านที่ร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งหนังสือขอบคุณ ส่งไปยังท่าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ www.sa.chula.ac.th


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย