ข่าวสารจุฬาฯ

สถาบันภาษา จุฬาฯ อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  5 มีนาคม  – 14 พฤษภาคม 2565  เฉพาะวันเสาร์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตรดังนี้

  • Effective Communication (Beginner – Pre-intermediate Level อบรมเวลา 13.00 – 16.00 น.
  • Writing In The Workplace อบรมเวลา 09.00 – 12.00 น.
  • English For Work อบรมเวลา 13.00 – 16.00 น.
  • Intensive Grammar อบรมเวลา 13.00 – 16.00 น.
  • Effective Reading and Writing (Beginner – Pre-intermediate Level) อบรมเวลา 09.00 – 12.00 น.

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 20  กุมภาพันธ์ 2565 ที่ https://bit.ly/mar-65

หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-2218-6017 หรือ LINE Official Account: @culi.asd

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย