ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ Chula Econ Forum “ความเสี่ยง ความท้าทาย เศรษฐกิจไทย 2565”

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ Chula Econ Forum ในหัวข้อ “ความเสี่ยง ความท้าทาย เศรษฐกิจไทย 2565”  ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565  เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่านทาง Live Webinar

ร่วมฟังการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ภายใต้สถานการณ์เงินเฟ้อ สภาวะหนี้ และความท้าทายจากโควิดสายพันธุ์โอมิครอน จากนักเศรษฐศาสตร์มหภาค นักเศรษฐศาสตร์การเงิน และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่

ดร.อานันท์ชนก สกนธวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง

คุณบัณณรี ปัณณราช ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.นิพิฐ วงศ์ปัญญา รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับชมได้ผ่านทาง https://zoom.us/webinar/register/WN_mQkFzCrOTNKf9AgRUGymXw หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย