ข่าวสารจุฬาฯ

SHECU จัดอบรม “หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHECU) จัดอบรม “หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับบุคลากร จุฬาฯ ผู้ที่ต้องการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) 

รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=215

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ภุชงค์ ศรีอ่วม โทร.08-9152-2626 หรืออีเมล puchong.s@chula.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย