ข่าวสารจุฬาฯ

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ จัดอบรม “การเขียนรายงานการประชุม”

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การเขียนรายงานการประชุม” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสามารถในการจับประเด็น และจดบันทึกต่างๆ สามารถเขียนรายงานการประขุมได้อย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม โดยมีอาจารย์ฉัตรียา ชูรัตน์ เป็นวิทยากร  จัดอบรมผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2565

ค่าลงทะเบียนเรียน 3,000 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.sti.chula.ac.th/form/training.php

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sti.chula.ac.th/training/373/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-3805-5801 หรืออีเมล training_cu2010@hotmail.com

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย