นิทรรศการ “สุ จิ ปุ ลิ”

หอศิลป์จามจุรี ขอเชิญชมนิทรรศการ “สุ จิ ปุ ลิ” ผลงานจิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์จามจุรี เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. (เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00 น.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ โทร. 0-2218-3709

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X