เทศกาลแหวกม่านการละคร ครั้งที่ 22

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชมเทศกาลแหวกม่านการละคร ครั้งที่ 22 นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนิสิต ผ่านมุมมองและแนวคิด “Simulacra” หรือ“ความจริงเสมือน” ที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมค้นหาความหมาย และร่วมตั้งคำถามกับความจริงที่ถูกนำเสนอบนเวที ผ่านผลงานสร้างสรรค์ทางการแสดงต่างๆ ของนิสิตภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Drama Arts Chula หรือภาควิชาศิลปการละคร โทร. 0-2218-4802

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X