นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561

นางสาวบุญญวาสน์ มันตานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X