ข่าว

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561

นางสาวบุญญวาสน์ มันตานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X