ข่าว

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศเกาหลี

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศเกาหลี

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Mr. Han Tae-sik President Dongguk University ประเทศเกาหลี วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายกิจกรรมความร่วมมือโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนิสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X