ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศเกาหลี

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Mr. Han Tae-sik President Dongguk University ประเทศเกาหลี วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายกิจกรรมความร่วมมือโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนิสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย