ข่าวสารจุฬาฯ

ขยายเวลา “การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2561 ที่ http://www.cas.chula.ac.th ติดต่อสอบถาม : DAD.OAA@chula.ac.th

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย