ข่าวสารจุฬาฯ

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรมขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มิถุนายน 2561

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.macm.grad.chula.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3215

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย