Highlights

“CARE MASK”หน้ากากประคบเย็นต่อมน้ำลายและฟันแบบไม่ต้องใช้มือจับ นวัตกรรมจากแพทย์ จุฬาฯ


“CARE MASK” นวัตกรรมหน้ากากประคบเย็นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ และผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทางทันตกรรม สามารถทำการประคบเย็นได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ  ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชร

จากการเฝ้าสังเกตและเห็นปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชร อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงคิดและพัฒนา “CARE MASK” หน้ากากประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลายและฟัน โดยไม่ต้องใช้มือจับ (Hand-free cold compression) ขึ้น  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลายทั้งสองข้างพร้อมกันได้  การประคบเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวด บวมและอักเสบของต่อมน้ำลาย   ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน

จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม

การรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์โดยส่วนใหญ่  แต่ก็อาจเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาได้ ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ ภาวะต่อมน้ำลายอักเสบจากการได้รับรังสี ทั้งนี้เนื่องจากสารรังสีไอโอดีน ส่วนหนึ่งขับออกทางต่อมน้ำลาย เมื่อต่อมน้ำลายได้รับรังสีก็จะทำให้เกิดการอักเสบได้   ส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวมและเจ็บบริเวณต่อมน้ำลาย  และอาจเกิดภาวะน้ำลายแห้ง (dry mouth) ตามมาในอนาคต ภาวะน้ำลายแห้งจะนำไปสู่ความไม่สุขสบายในการใช้ชีวิตและเกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆตามมา เช่น มีความยากลำบากในการกลืนอาหาร การเคี้ยว การพูด เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดฟันผุและติดเชื้อในช่องปากได้

“ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีภาวะต่อมน้ำลายอักเสบ การประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลายจะช่วยบรรเทาอาการปวด บวมและอักเสบได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ป่วยต้องใช้มือทั้งสองข้างประคองเจลให้ความเย็นเพื่อประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลาย เราจึงคิดและพัฒนาหน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำการประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลายที่ปวดทั้งสองข้างได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ ทำให้ผู้ป่วยสะดวกขึ้น เพราะไม่ต้องใช้มือทั้งสองข้างคอยประคองเจลให้ความเย็น จึงสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้ในขณะที่ทำการประคบเย็น”

นอกจากผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้ว รศ.พญ.คนึงนิจ กล่าวอีกว่า หน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” ยังสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณกรามและคาง ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางทันตกรรม เช่น ผ่าฟันคุดเพื่อประคบเย็นบริเวณที่ต้องการ คือ กราม คาง เหงือกและฟัน ในการลดอาการปวดและบวม

หน้ากากประคบเย็น “CARE MASK”
 ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ดีไซน์เพื่อคุณภาพชีวิต

หน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน  โดย รศ.พญ.คนึงนิจ เล่าถึงคุณสมบัติเด่นของหน้ากากนี้ว่า หน้ากากมีช่องด้านในสำหรับใส่เจลให้ความเย็น  ทำให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่หน้ากากเพื่อประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลาย กราม คาง  เหงือกและฟันได้ โดยไม่ต้องใช้มือจับหรือประคอง  ทำให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมอื่นๆได้ตามปกติ ไม่ว่าจะรับประทานอาหาร หรือพูดคุย    

“เราออกแบบน้ากาก “CARE MASK” ให้สวมใส่ง่าย  หายใจสะดวกและไม่รู้สึกอึดอัดเวลาใส่   การใช้งานก็เพียงนำเจลให้ความเย็นไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นประมาณ 45-60 นาที แล้วค่อยนำเจลมาใส่ในช่องด้านในของหน้ากาก “CARE MASK” ก่อนที่จะสวมใส่  ใช้ประคบเย็นครั้งละ 10-15 นาที ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง จนกว่าอาการปวดและบวมจะดีขึ้น”

นวัตกรรมหน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รศ.พญ.คนึงนิจ กล่าว

“เราได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและประสานงาน ได้รับการสนับสนุนการผลิตจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)  ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด(มหาชน)  ในการผลิตและสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  เข้ามาช่วยให้คำแนะนำ”

การต่อยอดหน้ากากประคบเย็นในอนาคต

ปัจจุบัน หน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว พร้อมการตอบรับค่อนข้างดีจากผู้ป่วย  แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่จำหน่าย เนื่องจากขณะนี้จัดจำหน่ายที่เดียว ณ ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้สูงวัย ฬ CARE ชั้น 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“มีหน้ากากอีกแบบหนึ่ง ที่ได้ขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้วคือ หน้ากากประคบเย็นสำหรับจมูกและแก้ม ซึ่งต่อยอดจากหน้ากากประคบต่อมน้ำลายและฟัน  ออกแบบเพื่อใช้สำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมจมูกและเลเซอร์บริเวณใบหน้า ให้สามารถทำการประคบเย็นได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ    สำหรับโครงการต่อจากนี้ คือมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหน้ากาก “CARE MASK” รุ่นที่ 2 ให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป  ซึ่งทางศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ฯ ยินดีรับความร่วมมือ หากบริษัทหรือผู้ผลิตรายใดสนใจที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนา หรือให้คำแนะนำในการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ผู้ป่วยให้ได้มากยิ่งขึ้น   สามารถติดต่อที่ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร.02-649 4000 ต่อ 3686 หรืออีเมล์ cmic.chula@gmail.com” รศ.พญ.คนึงนิจ กล่าวทิ้งท้าย 

หน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” มีวางจำหน่ายในสองขนาด คือ ไซส์ M สำหรับผู้หญิง และไซส์ L สำหรับผู้ชาย ในราคาชิ้นละ 220 บาท ที่ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้สูงวัย ฬ CARE ชั้น 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย